Friday, March 9, 2007

KESIMPULAN


  • Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak amat penting dalam proses penbesaran mereka. Pada tahap ini kanak-kanak membesar dengan pesat.
  • Ibu baopa atau oaring dewasa haruslah memainkan peranan yang penting dalam memenuhi keperluan kanak-kanak seperti keperluan asas, kasih sayang, kebajikan dan memberi kata semangat atau keyakinan kepada kanak-kanak untuk peringkat yang seterusnya.
  • Kata-kata dorongan dan pujian haruslah diberikan kepada kanak-kanak ini sebagai inisiatif terhadap pembangunan diri mereka.
  • Kanak-kanak awal ibarat kain putih, ibu bapalah menjadi pencorak kain tersebut. Bimbingan dan didikan yang betul akan mempengaruhi corak pemikaram kanak-kanak. Justeru itu, wajarlah kiranya kanak-kanak dibentuk berdasarkan kemampuan
  • intelektualnya. Jika kanak-kanak itu dibentuk dengan baik,maka kanak-kanak- itu akan menjadi insane yang mulia.

No comments: